Załóż Kartę Stałego Klienta i szukaj produktów oznaczonych logiem „Taniej z Kartą”.

 

REGULAMIN Karty lojalnościowej ,,Lojalność popłaca”

  1. Silesiadis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. gen. Jankego 15 D (40-615), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000234649, NIP: 6342563353, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł (dalej: „Organizator”) wydaje klientom karty lojalnościowe ,,XX” (zwane dalej: Kartami)
  2. Karta uprawnia do korzystania przez jej posiadacza ze zniżek przy dokonywaniu zakupów określonych produktów w sklepach E.Leclerc w Sosnowcu. Aby skorzystać ze zniżki klient powinien okazać Kartę przy dokonywaniu zakupów (najpóźniej przed ostatecznym zatwierdzeniem zakupów przez kasjera).
  3. Lista produktów, które można nabyć ze zniżką oraz okres, w którym ww. produkty można nabyć ze zniżką będzie dostępna na stronie internetowej http://katowice.leclerc.pl, a także w broszurach informacyjnych w sklepach E.Leclerc. Produkty, które można nabyć ze zniżką będą również oznaczone.
  4. Karta wydawana jest klientowi w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie E.Leclerc w Sosnowcu na jego wniosek.
  5. Karta nie jest kartą imienną, ale dokumentem na okaziciela. Z karty korzystać może jej każdorazowy posiadacz.
  6. Karta ważna do dnia 12.2019 roku.
  7. W razie uszkodzenia karty klient może żądać jej bezpłatnej wymiany na nową w Punkcie Obsługi Klienta. W takiej sytuacji data ważności karty nowej jest taka sama jak data ważności karty wymienionej.